دسته: قبل از ازدواج

مشاوره قبل از ازدواج شکلی از زوج درمانی است که می‌تواند به شما و همسر آینده‌تان کمک کند تا برای ازدواج آماده شوید‌. مشاوره ازدواج به افرادکمک می‌کند تا در مورد موضوعات مهم زندگی مشترک صحبت کنند. همچنین مشاوره پیش از ازدواج می‌تواند به شناسایی بحران‌های احتمالی کمک کند و شما و شریک زندگی‌تان را برای مدیریت چالش‌ها و بحران‌های آینده آماده کند. زمینه‌های مهمی که در مشاوره قبل از ازدواج به آنها پرداخته می‌شوند عبارتند از: امور مالی ، باورها، ارزش‌ها و مذهب ، نقش‌ها در ازدواج ، فعالیت‌ها و زمان صرف شده با یکدیگر ، فرزندآوری ، روابط خانوادگی ، رویدادها و تجربیات زندگی ، اصلاح رفتارها و الگوهای ناکارآمد ، تصمیم‌گیری ، ترس از ازدواج ، تدوین انتظارات . مشاوره روانشناسی قبل از ازدواج، نوعی درمان تخصصی است که معمولاً توسط درمانگران ازدواج و خانواده ارائه می‌شود و برای همه زوج‌هایی که به ازدواج فکر می‌کنند، سودمند است‌. به طور معمول، هدف از مشاوره قبل از ازدواج، شناسایی و رسیدگی به هر زمینه بالقوه تعارض در یک رابطه قبل از تبدیل آن مسائل به نگرانی جدی، و آموزش راهبردهای موثر برای بحث و حل تعارض است. در واقع مشاوره پیش از ازدواج به زوج‌ها کمک می‌کند تا طرحی برای زندگی مشترک خود ایجاد کنند‌. «شما می‌توانید برای دسترسی به مقالات مرتبط با ازدواج و مشاوره قبل از ازدواج به این صفحه مراجعه کنید.»