دسته: تحصیلی

مشاوره تحصیلی یک فرآیند سیستماتیک مبتنی بر رابطه نزدیک دانش آموز و مشاور با هدف کمک به دانش آموزان در دستیابی به اهداف آموزشی، شغلی و شخصی از طریق استفاده از طیف گسترده ای از منابع نهادی و اجتماعی است. مشاوره تحصیلی روندی است که به دانش آموزان برای روشن شدن اهداف زندگی و تدوین برنامه های آموزشی برای رسیدن به این اهداف کمک می کند. مشاوره تحصیلی به دانشجویان کمک می‌کند تا امکانات دانشگاه را با نیازهای خود تطبیق دهند تا از تجربه دوران دانشجویی خود ببرند و پس از فارغ التحصیلی، برای زندگی پس از دانشگاه آماده شوند. مشاور تحصیلی می تواند یک سرمایه عالی برای دانش‌اموزان و دانشجویان در پیگیری اهداف آموزشی باشد وظایف یک مشاور تحصیلی عبارتند از: ارائه راهنمایی شغلی آگاه کردن دانش‌آموزان از انتخاب‌ها و مسیرهای موجود نظارت بر عملکرد دانش آموزان برگزاری جلسات توجیهی آگاه کردن دانش‌اموزان از منابع و امکانات «شما می‌توانید برای دسترسی به مقالات مرتبط با مشاوره تحصیلی به این صفحه مراجعه کنید.»

به نظر می رسد ما چیزی که به دنبال آن هستید را نمی توانیم پیدا کنیم. لطفا جستجو کردن را امتحان کنید.